ALADİBEK

Aladibek mevkiinde modern toprak yolun batı tarafındaki bir tepede en üst noktasında bir kale; kalenin 100 m kuzeyinde üç nefli bir kilisenin kalıntıları olan Bizans dönemi yerleşimi bulunmaktadır.

Diktörtgen bir şekle sahip olan Bizans Dönemine ait Kale (30x15m), çok kaliteli duvarlardan yapılmış olup tepenin en üstüne Palamutçukuru ve Ayıveliler köylerinin arasında konuşlandırılmıştır. Kalen oldukça iyi korunmuştur. Batı tarafındaki ön cephenin içindeki giriş kapısının üstünde işlenmiş bir haç izi görmek mümkündür. Kilise kalıntısı ise Kalenin 30- 40 metre kuzeyindedir.