BEYMELEK ŞAPELİ

Dalyan Lagününün batı kıyısında, lagün kıyısından yaklaşık 100 metre uzakta ve yamaçta konumlanmıştır. Doğu-batı aksında yapılmıştır. Doğu yönde apsis yer almaktadır. Dikdörtgen planlıdır. Moloz taş ve kireç harcı ile yapılmış üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Tonoz üzerinde gizlenmiş kiremitler yer almaktadır. Ayrıca tonoz üzerinde pişmiş toprak künklerle oluşturulmuş havalandırma delikleri mevcuttur. İç duvarlarda ve tonoz başlangıcında çok tahrip olmuş poligram duvar resimlerinin izleri görülmektedir.11.-12. yüzyıllarda yapılmış Bizans şapelidir.