DİKMEN TEPE

Myra’nın 7 km. kuzey–kuzeydoğusunda, Alakilise’nin yaklaşık 1 km. güneybatısında, Zeytin’in 750 metre güneydoğusunda, Dikmen diye adlandırılan, konik biçimli, 1200 metre rakımlı bir tepe yükselmektedir. Muskar’danAlakilise’ye giden yol Dikmen Tepesinin kuzeyinden geçmektedir.Tepenin batı ve güney taraflarında antik döneme ait bir yerleşimin kalıntıları bulunmaktadır.

Tepenin en üst noktasında çift evreli yarı yıkık durumda bir kilise kalıntısı vardır. Önce 6.yüz yıla tarihlendirilen üç yapraklıyonca (triconchos) planlı ve güneyinde teknefli apsisli ek yapısı olan kilise yapılmıştır.Daha sonra, Orta Bizans Dönemindeki lisenin içine kilise ile aynı eksende teknefli doğusu it eve dışta dairesel biçimli küçük bir kilise daha inşa edilmiştir.

Her iki evrenin kiliseleri de düzgün kesilmiş dörtgen bloklardan oluşmuştur. Birinci evre temelleri üzerine inşa edilmiş ikinci evre kilisesi 15×5.70 metre boyutlarında olup apsist eki syntronun basamaklarının ikisi seçilebilmektedir.

Alanda makiler oldukça sık olduğundan sadece yapının güney kemeri görülebilmektedir.