GÜCEYMAN TEPESİ

Çağman Köy merkezinin 1,5 km. batısında yer alan Güceymen Tepesi üzerinde 5.-6. yüzyıllara tarihlendirilen bir kilise ile büyük bir sarnıç bulunmaktadır.

Yapının malzemesi çokluk sert, kahverengimsi yöresel kum taşı ve moloz taş karışımıdır. Üç nefli, bazilika planlı kilisenin doğusu içte ve dışta dairesel biçimli apsislidir; batısında atrium yer alır. Kilisenin doğusunda triconchos planlı bir yapı kalıntısının izleri görülmektedir. Kiliseye ait pek çok Bizans bezemeli mimari taş köydeki duvarlarda kullanılmıştır.

Tepenin etrafını çevrelediği anlaşılan duvar kalıntıları savunma sistemine aittir.  Burada ele geçen Roma Dönemi’nden bir mezar yazıtı mezarın Hierapolis kentinden Apollonios adlı vatandaş tarafından yaptırıldığını göstermektedir. Hierapolis’in büyük olasılıkla Phrygia’da Laodikeia’nın kuzeyindeki kent olduğu tahmin edilmektedir.Güceymen Tepesi’nin geç dönem sur duvarı içinde devşirme malzeme olarak kullanılmış, demos tarafından alınan bir karar metnini içeren bir yazıt ele geçmiştir.