KAKLIK TEPE

İmparator Claudius 43 yılında Likya’yı Roma eyaleti yaptıktan sonra bu bölgenin idaresini valisi Q. Veranius’a vermiş ve onun ilk icraatı Likya kentlerini birbirine bağlayan yolların yapım ve ölçüm işlerini gerçekleştirmek olmuştur. Bu yolların listesi Patara’da parçalar halinde bulunan anıtta kaydedilmiştir. Listedeki yollardan birisi de Myra’dan Limyra’ya Masikytos Dağı üzerinden giden güzergâhtır. Demre Çayı’nın doğu yakasındaki Kınık mahallesinden Yukarı Beymelek’te bulunan Helenistik kulelere kadar iyi korunmuş olan bu ana yol, lagünün girişinin doğusundaki dik yamaçlardan zikzaklar yaparak Bonda Tepesi’ne çıkmaktadır. Bonda Tepesi’nden Finike’ye inen bu yolun büyük bölümü modern yolun altında kalmıştır.

Bonda Tepesi’nde Kaklık adı verilen, dalyanı kuş bakışı gören 700 metre rakımlı tepede antik bir çiftlik yerleşimine yahut bir kaleye ait yapı kalıntıları, Yunanca yazıtlı bir kaya mezarı ve bir sarnıç bulunmaktadır.

Dalyan koyunun doğusunda güney-kuzey doğrultuda uzanan Kaklık Tepe üzerindeki kalıntılar yoğun tahribata uğramıştır. Patika yoldan yerleşime giden kaya üzerinde karşılıklı duran atlı Tanrı figürü (kakasbos) kabartması yer almaktadır. Ön yüzünde yazıt bulunan kaya mezarının cephesi tamamen zarar görmüştür. Ana kayaya oyularak yapılmış lahit teknesinin kapağı daha sonraki dönemde yalak olarak kullanılmıştır ve moloz taş örgülü kuyunun yanında yer almaktadır. Roma dönemine ait yapıların sadece temelleri izlenebilmekte ve yapılar plan vermemektedir.

Yol boyunca teraslanmış tarla sınırları yanı sıra Kaklık Tepesinin doğu sınırındaki antik yol üzerinde bulunan ve bölge ile ilgili yapılan yayınlarda İmparator TiberıusCladıus adına yapıldığı belirtilen bir onurlandırma anıtının tespiti yapılmıştır. Büyük kesme taşlar kullanılarak yapılan anıta ait alınlık parçaları ve blok taşlar yol üzerindedir.

İmparator Claudius onuruna dikilen anıtın kalıntıları ise Kaklık tepesinin 200 m doğusunda, döşeme yolun hemen kenarında durmaktadır. Bu anıt, tüm yüksekliği 4 metreyi bulan blok taşlardan oluşan bir kaide olup, büyük olasılıkla Claudius’un bronz heykelini taşımak üzere yapılmıştır. 12 satırlık yazıttan, anıtın dikildiği dönemde Claudius’un üçüncü konsüllüğünün halen devam ettiği anlaşılmaktadır.

45 yılına tarihlenen anıtın yazıtı: En yüce rahip, imparatorluğunun beşinci yılında, on birinci kez imparator, vatanın babası, üçüncü kez konsül olan Drusus oğlu TiberiusClaudiusCaesarAugustusGermanicus’a Roma dostu ve (getirdiği) barıştan ve yolların yapımından dolayı müteşekkir olarak imparatorsever Likyalılar (bu anıtı ithaf ettiler). TiberiusClaudiusCaesarAugustusGermanicus’un valisi QuintusVeranius zamanında.