LAGÜN ŞAPELİ

Harç, tuğla ve moloz taş ile doğu-batı yönünde 11.-12. yüzyıllarda yapılmış Bizans şapelidir. Doğu yönde apsis yer almaktadır. Dikdörtgen planlıdır. Üzerinin beşik tonozla örtülü olduğu sanılmaktadır. Şapelin duvarları kısmen, üst çatı örtüsü ise tamamen yok olmuştur.