Dereağzı – Çapa Deresi – Aladibek – Ayıveliler – Palamutbelen – Ahmetler – Kızılgöl Deresi – Demre Çay (7s, kolay) (14km)

5_1Bu kolay rota, dikkat çekici bir Roma yolunu kullanarak, Demre vadisinden dağlara doğru çıkar ve sonra başka bir tanesini kullanarak iner. İlk kısım en zorlu olanıdır ancak, platoya ulaştıktan sonra yürüyüş kolay bir hat üzerinde seyreder. Eski bir yol, Dereağzı’ndan birkaç yaylanın olduğu yere doğru ilerler ve sonra Palamutbeleni’ndeki tepebaşı yerleşkesine doğru çıkar. Buradan sonra, oldukça iyi korunmuş eski bir yol,  Ahmetler köyünden Demre vadisinin tabanına doğru aşağı iner.

Dereağzı’ndaki kiliseden kuzeydoğu istikametine yürüyerek kuru dereyatağından geçin ve sazlıkların arasındaki bir boşluktan, tepenin dibinde yer alan açık çimenlik alana doğru yürüyün. Ağaçlıkların içindeki bir patikaya doğru güneydoğu istikametinde yukarı ilerleyin. Güneybatı yönüne dönün ve sonra, zikzaklar çizerek doğuya devam edin. Akıntının güney tarafında, geniş duvarlı bir rampadan yukarı doğru çıkın. Tepeye yaklaştığınızda, dereyatğından kariıya geçin ve bir kaya mezarının ardından bir yaylaya doğru vadiden yukarı devam edin. (1s 20dk)

5_2Sağa dönün ve güneydoğu yönünde, alçak tepelerin arasında kurumuş bir şelaleye doğru giden hattı takip edin. Sağ çapraz çizerek, engebeli yüzeyi olan bir yola doğru patikayı izleyin. Yukarı, sola dönün ve sonra, bir tepebaşında engebeli zemine varmak üzere soldan yukarı doğru ilerleyen patikaya kullanın. Bu engebeli zemini olan yolu, işaretlenmiş bir sağ dönüşe doğru, yaklaşık 700 mt. boyunca güneydoğu istikametinde takip edin. (45dk)

Bir mermer ocağından geçen dar ve taşlık yolu izleyin. Yol sonunda sola, güneydoğu yönüne sapın ve geniş, sığ bir vadinin üst kısmına doğru giden silik patikayı takip edin. Sola/güneydoğua doğru sapın ve birkaç kuyu ve başka harabenin de bulunduğu açıklık alana doğru, daha belirgin olan bir patika üzerinde ilerleyin. Sağda/kuzeydoğu yönündeki tepebaşında etrafı çevrili üç adet yapıya ait kalıntılar vardır. Geniş meşe ağaçlarının altından, güneydoğu yönünde, sonra da, gayet belirgin olan ve engebeli yola paralel ilerleyen eski yol üzerinde devam edin. (1s)

Geniş mermer bloklarını geçtikten sonra sağa dönün ve bir kavşağı arkanızda bırakarak 1 km. boyunca yürüyün. Yol, sağa doğru kıvrılarak birkaç küçük eve doğru giderken, açıklık bir alana doğru sola, doğu tarafa dönün ve tepenin dibine kadar patikayı izleyin. Çam ağaçlarının arasından dik bir yamaç sahasına doğru yukarı ilerleyen belirgin bir patikaya geçmek üzere sola dönün. Silik bir patika üzerinde, Palamutbeleni Tepesi’nin başına doğru yukarı devam edin. bir dizi ağacın arasından geçerek daha belirgin olan bir patikaya ulaşın. Tepebaşındaki eski bir kuyuya doğru, sol taraftan yukarı devam edin. (55dk)

5_3Bir tepebaşı yerleşkesi ile küçük bir şapele ait kalıntılara doğru yürümeyi sürdürün. 900 mt. sonra, yürüyüşün en yüksek noktasına ulaşacaksınız. Sırtın sonundan aşağı, büyük meşe ağalarının olduğu bir açıklık alana doğru inin ve eski yolun olduğu sağ tarafa sapın. Uzunca yapılmış zikzakları, bir dereyatağına kadar takip edin. Karşıya geçip sağa dönün ve taraçalanmış bir çiftçi tarlasına doğru akıntıyı takip ederek, karşı taraftaki yüzeyi engebeli yola doğru ilerleyin. (1s)

Sağa dönerek, Ahmetler’in evlerine kadar 1 km. boyunca yürüyün. Çevrilmiş bir alanı geçtikten sonra, evlerin arasından sağa, bir patikanın başlangıcına doğru güneybatı yönüne sapın. çiftlik araziden aşağı doğru inin ve bir akıntının karşı tarafına geçin. Sağa dönün ve yarların arasındaki bir boşluğa doğru akıntıyı takip edin. Akıntıdan ayrılarak sol aşağıya, güneydoğu yönüne dönün ve kanyonun tabanına doğru, uzun bir çapraz şeklinde inin. Son bir zikzak ile döndükten sonra, bir çoban evinin arkasından aşağı ilerleyin. (2s)

(Demre, solda/doğuda 12km uzaklıktadır).

Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.
123456789